هزینه تحصیل در BTH

هزینه  بررسی مدارک و اقدام جهت اخذ پذیرش900  کرون سوئد که مصوب وزارت علوم سوئد بوده و می بایست مستقیما توسط متقاضی به حساب دانشگاه و یا وزارت علوم سوئد پرداخت شود.

 

- 100.000 کرون سوئد به عنوان شهریه تحصیلی برای یک سال تحصیلی که مشتمل بر 60 واحد تحصیلی می باشد.

            یا

 50.000 کرون سوئد جهت هر ترم تحصیلی مشتمل بر 30 واحد تحصیلی و

            یا

 1667 کرون سوئد جهت هر واحد تحصیلی مقاطع عالی .

 نحوه پرداخت شهریه:

 شهریه تحصیلی در 2 قسط و قبل از شروع هر ترم شهریه آن می بایست مستقیما توسط متقاضی به حساب دانشگاه واریز گردد.  

 فرم ارزشیابی ما را تکمیل فرمائید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

صفحهٔ نخست وبسایت رسمی‌ ما 

لینک این مطلب در وبسایت رسمی‌ ما

 

/ 0 نظر / 49 بازدید