درخواست دانشگاه های سوئد از دولت برای افزایش بودجه بورسیه های تحصیلی

پس از اخذ شهریه توسط دانشگاه های سوئدی در سال گذشته، تعداد دانشجویان غیر سوئدی دانشگاه های سوئد نسبت به زمان تحصیل رایگان این دانشگاه ها به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد، در این بین ، حضور دانشجویان آسیایی شاخه مهندسی از مابقی رشته ها و  شاخه های تحصیلی کمرنگ تر شده است.اگر چه در سال جاری تحصیلی نسبت به اولین سال اخذ شهریه،  دانشجویان بیشتری در این رشته ها شروع به تحصیل نموده اند، اما هنوز این تعداد فاصله بسیاری با آمار تحصیلی سال ۲۰۱۰ دارد.

رشته های فوق لیسانس دانشگاه های سوئدی شاهد بیشترین افت تعداد دانشجو بوده اند. در سال جاری تحصیلی تعداد دانشجویان غیر سوئدی که در رشته های مقطع فوق لیسانس شروع به تحصیل میکنند حدود ۴۳۰۰ نفر گزارش شده است در حالی که آمار مشابه سال ۲۰۱۰ آمار ۱۷۰۰۰ نفری را منعکس کرده اند.

دانشگاه سلطنتی فنی استکهلم، کی تی اچ ، شاهد کاهش دانشجویان فنی از ۱۰۰۰ نفر به ۳۰۰ نفر در سال ۲۰۱۲ بوده.

این کاهش در جذب دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا تعدادی از دانشگاه های سوئدی را بر آن داشت که طی درخواستی از دولت سوئد خواستار افزایش بودجه  تخصیص یافته کمک هزینه های تحصیلی و بورسیه های تحصیلی شوند. این افزایش در تعداد و مبلغ بورسیه های تحصیلی میتواند جذب دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا را تقویت کند.

میسا ال ادهمی از دانشگاه کارولینسکا در این زمینه به رادیو سوئد اظهار داشت،  اگر ما در رقابت با سایر دانشگاه ها درجذب دانشجویان بهتر هستیم باید بودجه ای بیشتر از رقبایمان به بورسیه های تحصیلی تخصیص دهیم.

وزارت علوم و تحصیل در مقاطع تکمیلی سوئد در آماری که ماه می امسال منتشر شده کاهش یک سومی تعداد کل دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در دانشگاه های سوئدی در طی سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را اعلام کرده است. درصد بیشتری از این افت مربوط به دانشجویانی است که با هزینه شخصی به  تحصیل در دانشگاه های سوئدی مشغول هستند تا قرارداد های مبادله دانشجویی بین دانشگاهی.

همچنین این نگرانی در بین کارشناسان وجود دارد که با شهریه متوسط ۱۲۰.۰۰۰ کرونی دانشگاه های سوئد، دانشجویان با بنیه قوی تحصیلی جای خود را به دانشجویان متمول بدهند که این امر در بلند مدت منجر به کاهش سطح کیفی تحصیلی دانشگاه های سوئد میشود.

منبع دلوکال 

فرم ارزشیابی ما را تکمیل فرمائید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

صفحهٔ نخست وبسایت رسمی‌ ما 

/ 0 نظر / 56 بازدید