اطلاعیه مهم

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم تحصیل در سوئد میرسانیم که طبق اطلاع واصله، تعدادی از مؤسسات اعزام دانشجو در ایران به نام این موسسه و نماینده مستقر در سوئد اقدام به انعقاد قرارداد اعزام به سوئد نموده اند. موسسه پارس افشین، به عنوان تنها نماینده رسمی‌ دانشگاه‌های لینئوس، بی‌ تی‌ اچ‌ و دانشگاه دالارنا سوئد در ایران هیچ گونه نمایندگی‌ و یا دفتر جذب متقاضی به جز دفتر رسمی‌ این موسسه به آدرس مندرج در وبسایت رسمی‌ وزارت علوم تحقیقات و فنّ آوری نداشته و هیچ گونه مسئولیتی در قبال تعهدات مالی و خدماتی و وجوه دریافتی سایر دفاتر اعزام دانشجو ندارد

متقاضیان محترم توجه داشته باشند که دفاتر تهران و سوئد این موسسه از نظر حقوقی و مالی، تنها پاسخگوی متقاضیانی است که با موسسه پارس افشین قرارداد مکتوب، با مهر و امضائ مدیر عامل داشته باشند. 

توصیه عمومی‌ به کلیه متقاضیان به تحصیل در خارج از کشور:

مؤسسات و دفاتری که بدون مجوز رسمی‌ از وزارت علوم ، تحقیقات و فنّ آوری در این زمینه فعالیت میکنند، به دلیل عدم وجود نظارت و کنترل‌های لازم در بسیاری از امور از جمله نرخ‌های قرارداد ها، صحت خدمات و انطباق قول‌ها و تعهدات با حقایق قابل اعتماد نیستند و متاسفانه در بسیاری از موارد ضرر و زیان هنگفتی به متقاضیان وارد میکنند.  به کلیه متقاضیان تحصیل در خارج از کشور توصیه میشود که قبل از انعقاد قرارداد با هر یک از دفاتر اعزام دانشجو نسبت به دارا بودن مجوز رسمی‌ فعالیت از وزارت علوم تحقیقات و فنّ آوری اطمینان حاصل فرمایید.

آدرس موسسه پارس افشین: تهران، شهرک غرب، فاز شش، گٔل افشان جنوبی، مرکز اداری گٔل افشان، واحد ۶۰۱.

/ 0 نظر / 113 بازدید